Genbrug og genanvendelse af kasseret arbejdstøj

Som en del af vores cirkulære strategi, arbejder vi hos Bacher Work Wear på at sikre genbrug og genanvendelse af vores kunders kasserede arbejdstøj. Når tøjet er for slidt til genbrug, er det vores mål, at de udtjente tekstiler, som vi får retur, omdannes til tråd, der kan indgå i ny tøjproduktion, således at tekstilernes værdifulde råmaterialer genanvendes.

Hvert år genereres der mere end 5,8 mio. tons tekstilaffald på verdensplan, som enten ryger på forbrændingsanlægget eller ender på lossepladsen.

Opdateres…

 

Takeback-løsning for kunders kasserede arbejdstøj

 Opdateres…

Genbrug

Direkte genbrug er den miljømæssigt bedste måde at forlænge arbejdstøjs levetid på, såfremt tøjet er i god stand. Hos Bacher Work Wear arbejder vi derfor på at sikre, at mest muligt af vores kunders kasserede arbejdstøj bliver genbrugt enten via donationer til velgørenhed, ved gensalg, eller internt i den samme organisation.

En særlig udfordring omkring arbejdstøj og uniformer er logoer, som er påført på over 80% af det tøj vi sælger. Da firmalogoer er et beskyttet varemærke og da myndighedsuniformer kræver særlig logobeskyttelse, betyder det, at det kasserede arbejdstøj ikke må frigives. At fjerne logoer er en ressourcekrævende og omkostningsfyldt proces, som kun kan foregå ved manuelt arbejde, hvor der påføres et nyt logotryk henover det gamle. Da vi dagligt sender over 4000 stk. tøj afsted fra vores lager, er det meget store mængder tøj, som vi vil få retur fra vores kunder, hvilket vi ikke har kapacitet til at håndtere manuelt. Derfor er mulighederne for genbrug af arbejdstøj pt. meget begrænsede, men vi arbejder fortsat på at finde en løsning på logoproblemet gennem vores samarbejder og partnerskaber.

Genanvendelse

Når tøjet ikke er egnet til genbrug, kan tekstilernes råmaterialerne stadig genanvendes i ny produktion.

 

Genanvendelse à vores fokus:

  • Her er det muligt at håndtere store mængder kasseret arbejdstøj. Firmalogoer destrueres automatisk.
  • I dag bliver over 90% af verdens kasserede tekstiler brændt af. Ved at genanvende tekstilerne forhindres afbrænding, og man bevarer de jomfruelige materialer, der er brugt i produktionen (råmaterialer som vand, energi, osv.). Derved mindskes CO2-udledningen fra ny produktion. Af kasserede tekstiler kan man f.eks. lave ny tråd, som kan indgå i produktion af nyt tøj (den miljømæssigt bedste løsning). Alternativt kan tekstilerne bruges i produkter af lavere kvalitet, f.eks. til isolering, lydpaneler, kompositplader, filt, møbelpolstring, mv.
  • Vores ambition er, at lave nyt arbejdstøj af tråd fra kasseret arbejdstøj, men teknologien halter bagefter. Det er svært at sikre tilstrækkelig kvalitet, holdbarhed og komfort. Arbejdstøj skal typisk have coatings der f.eks. afviser snavs, og det skal holde til mange vaske. Blandingsfibre (bomuld/polyester) skal adskilles, før det kan genanvendes i ny tøjproduktion, hvilket stadig ikke er teknologisk muligt.
  • Markedet for genanvendelse af tekstiler er underudviklet og ikke tilstrækkeligt kommercielt. Udbuddet af kasserede tekstiler er langt større end genanvendelsesvirksomhedernes kapacitet og efterspørgsel. Det koster derfor et gebyr at komme af med tekstilerne, selvom man normalt ville betragte input til produktion, som en værdi for producenten. Der kræves desuden ofte, at man køber slutproduktet tilbage selv, til en højere pris, end ved tilsvarende konventionelt producerede produkter.

 

Samarbejde og partnerskaber 

Opdateres…

 

 

 

  

 

 

ReYarn – partnerskab for cirkulære tekstiler 

Opdateres…

Læs mere om projekt ReYarn  

 

 

 

Vil du høre mere om Bacher Work Wears arbejde med genbrug og genanvendelse, ønsker du at samarbejde med os, eller har du input til processen, er du velkommen til at kontakte os.