Genbrug og genanvendelse af arbejdstøj

 

Som en del af vores cirkulære strategi, arbejder vi hos Bacher Work Wear på at sikre genbrug og genanvendelse af vores kunders kasserede arbejdstøj. Derfor har vi indført et takeback-system, hvor vi tager arbejdstøj retur efter endt brug. Når tøjet er for slidt til reparation og genbrug, skal de udtjente tekstiler omdannes til tråd, der kan indgå i ny tøjproduktion, således at tekstilernes værdifulde råmaterialer genanvendes.

Hver dag sender Bacher Work Wear over 4000 stk. arbejdstøj afsted til vores mere end 1800 offentlige og private erhvervskunder i mere end 23 lande. På årlig basis bliver det til mere end 1 million stk. tøj, som udgør mange tons tekstiler, hvoraf størstedelen i dag bliver sendt til forbrænding efter endt brug. Dermed går vigtige ressourcer fra tekstilerne tabt, som fortsat kan have en stor værdi. 

Produktion af tekstiler kræver et højt forbrug af energi, vand og kemikalier, hvilket gør det til én af de mest miljøbelastende aktiviteter i verden. Alene til fremstilling af en enkelt T-shirt, skal der bruges omkring 1400 liter vand. Ved at genbruge tøj eller genanvende råmaterialerne fra udtjente tekstiler i ny tøjproduktion, kan vi springe de mest ressourcekrævende og klimabelastende faser i produktionen over og derved bidrage til at reducere klimaaftrykket.

Takeback af kasseret arbejdstøj

Bacher Work Wear har designet et retursystem for vores kunders kasserede uniformer og arbejdstøj. Tøjet indsamles hos kunden, hvorefter det sorteres, før det sendes videre til vores samarbejdspartnere, som sørger for direkte genbrug. Alternativt går tøjet til vores innovationsprojekter omkring genanvendelse af tekstilfibre i ny tøjproduktion. Vores målsætning er at få take-back ordningen implementeret for alle kunder i hele Europa.

Direkte genbrug 

Direkte genbrug er den miljømæssigt bedste måde at forlænge arbejdstøjs levetid på. Bacher Work Wear tager kunders kasserede arbejdstøj retur og sikrer direkte genbrug, hvis tøjet er i god stand, eller let kan repareres. Logoer fjernes, før tøjet frigives. Gennem vores samarbejdspartner i Mellemamerika, videresælges det brugte arbejdstøj til virksomheder og private i hele regionen, hvor arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning er en mangelvare. Via vores tracking-system tilbyder vi sporbarhed af hver stk. tøj, fra vi sender det afsted, til tøjet når frem til en ny kunde. Transporten over Atlanten foregår med containerskib og er uden miljømæssig betydning ift. den miljøbesparelse, der opnås når tøj genbruges.

Genanvendelse

Når arbejdstøjet er for slidt til genbrug, er det vores mål, at de udtjente tekstiler skal omdannes til nyt tøj. Dette sker ved, at de gamle tekstilers fibre nedbrydes gennem en mekanisk eller kemisk proces, for derefter at blive omdannet til garn, som kan indgå i ny tøjproduktion.

Tekstilgenanvendelse mangler fortsat teknologi og udvikling, før vi opnår en tilfredsstillende kvalitet, og før det giver en reel miljøbesparende effekt. Vi deltager derfor i projekter og partnerskaber omkring innovation for genanvendelse af tekstiler, hvor vi eksperimenterer og udvikler
sammen med samarbejdspartnere.
F.eks. har vi deltaget i partnerskaberne ReYarn og Prototyping Partnership 2.0 med bl.a. Københavns Kommune, hvor vi har lavet udslidte tekstiler om til nye arbejdsuniformer. Uniformerne har vi leveret til brugertest hos COOR og Københavns Kommune.

Nogle tekstiler er ikke egnede til at genanvende i tøjproduktion, men kan i stedet indgå som materiale i produkter af lavere kvalitet (downcycling). F.eks. isoleringsmateriale til byggeri, kompositplader til møbler, fyld til madrasser eller som industriklude. For os er det vigtigt, at genanvendelse af arbejdstøj fører til en reel reduktion af miljøaftrykket. Vi mener ikke, at downcycling kan betale sig miljømæssigt, og det ikke løser tekstilbranchens udfordringer med en CO2-tung produktion. 

I de seneste år er der sket en udvikling indenfor tekstilgenanvendelse, men det er fortsat en energi- og ressourcekrævende proces, som også er omkostningsfuld, og skaber praktiske udfordringer. Store tekstilmængder skal indsamles og sorteres, før de kan komme i genanvendelsesanlægget. Der findes for få kommercielle genanvendelsesanlæg, som har tilstrækkelig kapacitet til at aftage tekstilerne. Og der mangler teknologisk udvikling til at sikre de genanvendte produkter den rette kvalitet, og til priser, der kan konkurrere med konventionelle produkter.  

Innovation og partnerskaber for cirkulære tekstiler

Hos Bacher Work Wear ser vi det som en del af vores ansvar, at søge og afprøve løsninger på de udfordringer der findes med genbrug og genanvendelse af arbejdstøj. Dette skal ske gennem innovative partnerskaber, vidensdeling og dialog på tværs af værdikæder og brancher, og i samarbejde med eksperter og uddannelsesinstitutioner.

Vi har bl.a. deltaget i værdikæde-partnerskabet ReYarn, der tester og udvikler nye løsninger for håndtering af kasserede tekstiler. Sammen med Københavns Kommune, ReValuate, Trasborg, Frelsens Hær og Wolkat, har vi demonstreret et cirkulært system for indsamling, sortering, genbrug og mekanisk genanvendelse af post-forbruger tekstiler. Læs mere om projekt ReYarn  


Logoer skal fjernes før genbrug

En særlig udfordring omkring direkte genbrug af arbejdstøj og uniformer er logoer, som er påført størstedelen af det tøj vi sælger. Firmalogoer er et beskyttet varemærke, og myndighedsuniformer kræver særlig beskyttelse, hvilket medfører, at det kasserede arbejdstøj ikke må frigives til cirkulation udenfor organisationerne. At fjerne logoer er en ressourcekrævende og omkostningsfyldt proces, som kun kan ske manuelt. Da det er meget store mængder arbejdstøj, vi skal håndtere, har vi ikke intern kapacitet til at bearbejde tøjet manuelt. Derfor er mulighederne for direkte genbrug af arbejdstøj p.t. begrænsede, men vi arbejder fortsat, gennem forskellige samarbejder og partnerskaber, på at finde en holdbar løsning på logoproblemet.   

 

Vil du høre mere om Bacher Work Wears arbejde med genbrug og genanvendelse, ønsker du at samarbejde med os, eller har du input til processen, så er velkommen til at kontakte projektansvarlig Marie E. Budtz på e-mail: marie.budtz@bacher.com