Vi tager kasseret arbejdstøj retur

og forlænger tøjets levetid

Genbrug af kasseret arbejdstøj

– Vi sikrer genbrug via gensalg 

Vi tager vores kunders kasserede arbejdstøj retur og sikrer direkte genbrug, hvis tøjet er i god stand eller let kan repareres. Tøjet kvalitetstjekkes og logoer fjernes, før tøjet frigives.

Genbrug hos nye virksomheder

Gennem vores samarbejdspartner i Mellemamerika, videresælges det brugte arbejdstøj til virksomheder og private i hele regionen. Her er arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning en mangelvare, og genbrugstøj er førsteprioritet.

Tøjet transporteres fra Hamborg med store containerskibe over Atlanten. Transportens miljøaftryk har minimal betydning ift. miljøbesparelsen der opnås ved direkte genbrug af tøj.

Den samlede CO2-udledning fra transporten er 260 kg. CO2e for en fyldt 20-fods container. 

Fuld sporbarhed

Vi sikrer fuld sporbarhed og dokumentation for gensalget via vores tracking-system. Her kan vores kunder følge hvert stykke tøj gennem alle processer hele vejen frem til gensalget.

Genbrugsbank

– Vi faciliterer internt genbrug

 

Ofte kasseres arbejdstøj, selvom det stadig ville kunne bruges internt i den samme virksomhed af en anden medarbejder.

Med Bachers genbrugsbank, kan vi sikre, at det kasserede arbejdstøj som er i god stand, kan komme retur til kunden – vasket, kvalitetstjekket og klargjort til en ny bruger.

Arbejdstøjet indsamles i tøjbure hos kunden, og afhentes af vores vaskeripartner, når burene er fyldte. Herefter registreres og opbevares tøjet i Bachers tøjbank, indtil det genbestilles på kundens egen webshop. Hvorvidt denne løsning passer til den enkelte virksomhed, vil afhænge af kundens specifikke sortiment.

 

Genanvendelse

Udslidt arbejdstøj kan genanvendes som    materiale i andre produkter

Kunders udtjente arbejdstøj, som ikke længere kan genbruges, kan vi sende til en partner i EU.

Her genanvendes tekstilerne ved at blive omdannet til f.eks. pudseklude, eller isoleringmateriale til autoindustrien og byggebranchen. Vores partner leverer dokumentation for genanvendelsen.

Selvom miljøbesparelsen er markant mindre end ved genbrug, er dette den eneste løsning, som p.t. er egnet til udslidt arbejdstøj.

 

Genanvendelse af fibre

Gamle tekstiler skal blive til nye tekstiler gennem innovation

 

Det er vores mål, at udtjente tekstiler omdannes til nyt tøj, så vi begrænser udvindingen af råmaterialer til ny tekstilproduktion.

Ved fiber-genanvendelse makuleres tekstilerne gennem en mekanisk proces, og spindes til ny tråd, som kan indgå i ny tøjproduktion.

Tekstilgenanvendelse mangler fortsat teknologi og udvikling, før vi opnår en tilfredsstillende kvalitet, og før det giver en reel miljøbesparende effekt.

Genanvendelse kræver tilførsel af ny energi og nye ressourcer. Som udviklingen er i dag, er det kun ca. 15% af en metervare, som kan indeholde genanvendt tekstil, hvis vi også skal sikre kvalitet og holdbarhed.

Vi deltager i partnerskaber for innovation omkring genanvendelse af tekstiler, hvor vi eksperimenterer og udvikler sammen med samarbejdspartnere i hele værdikæden.

Re-Yarn og Prototyping Partnership 2.0

I værdikæde-partnerskaber med bl.a. Københavns Kommune, har vi lavet udslidte tekstiler om til nye arbejdsuniformer via mekanisk genanvendelse.

Prototyperne har vi leveret til brugertest hos COOR og Københavns Kommune mhp. videreudvikling.

Vil du høre mere om Bacher Work Wears arbejde med genbrug og genanvendelse, ønsker du at samarbejde med os, eller har du input til processen, så er velkommen til at kontakte projektansvarlig Marie E. Budtz på e-mail: marie.budtz@bacher.com