Rambøll Arbejdstøj

Hvordan benyttes B2B online shoppen?

Gå til hjemmesiden: www.webshop.bacher.dk
Skriv dit brugernavn og password, og fortsæt ved at klikke på “log ind”. Dit brugernavn er ALTID den email du har fået tildelt af Rambøll.

Ved første login er PASSWORD samme som dit brugernavn. Skift venligst denne ved første login!

Hvis du er i tvivl er du altid velkommen til at ringe til Bacher Work Wear på telefon +45 3250 5200

—–

How to use the B2B online shop?

Go to the website: www.webshop.bacher.dk

Write your username and password, and continue by clicking on “log in”. Your Username is ALWAYS your personal e-mail assigned by Rambøll.

At first login, PASSWORD is the same as your username. Please change your password at first login! If in doubt, you are always welcome to call Bacher Work Wear on telephone +45 3250 5200