Arbejdstøj

Regler om arbejdstøj – Det skal du vide

I mange erhverv kræves det, at man bærer arbejdstøj, men hvordan er reglerne omkring det egentlig? Mange kan være i tvivl om, hvorvidt de har krav på arbejdstøj, hvem der i så fald skal stå for at skaffe og betale arbejdstøjet, samt hvordan skattereglerne er omkring arbejdstøj.

Alt dette vil vi prøve at besvare i dette blogindlæg, hvor vi gennemgår de mest relevante regler om arbejdstøj.

Regler om arbejdstøj – Har du krav på arbejdstøj og hvem skal betale?

Som udgangspunkt er reglen, at arbejdsgiver bestemmer hvorvidt du skal have bestemt arbejdstøj på eller ej. Der er dog også tilfælde, hvor Arbejdsmiljølovens regler dikterer, at du har krav på en specielt type arbejdstøj. Det gælder i tilfælde, hvor du arbejder under forhold som kræver personlige værnemidler. Altså ting som sikkerhedstøj og sikkerhedssko.

I sådanne tilfælde, er reglen, at det som udgangspunkt er arbejdsgiver der står for at anskaffe arbejdstøjet. Du kan dog ikke kræve bestemte mærker eller modeller, men de skal selvfølgelig være sikkerhedsgodkendt. Det er ligeledes arbejdsgiver der står for udgifterne ifm. med vedligeholden af disse personlige værnemidler. Det er dog også arbejdsgiver som ejer værnemidlerne, hvorfor de skal afleveres retur, hvis du stopper i virksomheden.

Hvis arbejdstøjet ikke omhandler din sikkerhed, gælder nogle lidt andre regler. Hvis arbejdsgiver kræver en bestemt uniform som arbejdstøj, er reglen, skal den udleveres af arbejdsgiver. Samtidig skal det påpeges, at denne uniform jf. arbejdsmiljølovens regler, ikke må medføre forskelsbehandling i forhold til køn eller race.

Hvis arbejdsgivers regel om arbejdstøjet udelukkende handler om eksempelvis farver eller længden på benklæder, har du ikke krav på at få udleveret arbejdstøj, da det betragtes som værende almindeligt tøj i din garderobe.

Regler om arbejdstøj og skat

Når det kommer til arbejdstøj er der også visse regler omkring skat, som du skal være opmærksom på. Desværre kan de være lidt svære at gennemskue, og arbejdstøj reglerne er også forskellige, alt efter hvilken type arbejdstøj der er tale om.

Herunder vil vi gennemgå de forskellige scenarier, således at du forhåbentlig bliver klogere på eventuelle tvivlsspørgsmål omkring regler om arbejdstøj og skat.

Regler om skat for ‘almindeligt’ arbejdstøj

Hvis du får stillet hvad der er at betragte som ‘almindeligt’ tøj til rådighed som arbejdstøj (altså tøj man også ville kunne bruge privat), er reglen, at der skal betales skat af det, medmindre det er omfattet af bagatelgrænsen. Bagatelgrænsen lyder på 6.500 kr. i 2021 og 6.600 kr. i 2022, og gælder for alle personalegoder som har en direkte sammenhæng med arbejdet. Arbejdstøj reglerne er, at hvis grænsen overskrides, skal der betales skat af hele beløbet og ikke kun det beløb, som det er overskredet med.

Regler om skat hvis arbejdstøjet er en uniform

Hvis dit arbejdstøj er at betragte som en uniform og stilles til rådighed af arbejdsgiveren, er reglen, at der ikke skal betales skat af det. Det kan eksempelvis være, hvis man arbejder i kitler eller en form for sikkerhedsbeklædning, hvor arbejdstøjet er et redskab og ikke en personalegode. 

Regler om skat for arbejdstøj med synligt logo

Hvis man får arbejdstøj med synligt navn eller logo stillet til rådighed, og som overvejende bruges i arbejdstiden og i øvrigt ikke erstatter privat tøj, er arbejdstøj reglen, at arbejdstøjet i så fald falder under bagatelgrænsen for personalegoder.

Hvordan betaler du skat af arbejdstøjet?

Hvis der skal betales skat af dit arbejdstøj, skal du værdisætte købsprisen for det pågældende tøj og angive den værdi som B-indkomst. Hvis du har fået tilskud eller godtgørelse til din uniform eller arbejdstøj, skal din arbejdsgiver tilbageholde A-skat og bidrag af godtgørelsen.

Regler om sikkerhedssko

Det er ikke kun arbejdstøj, som der er regler omkring. Hvis du arbejder i et erhverv, hvor sikkerhedssko er relevante, er der ligeledes en række forskellige regler om sikkerhedssko du bør kende. Derfor har vi ligeledes skrevet et blogindlæg om reglerne omkring sikkerhedssko, hvor du kan blive klogere. Læs vores blogindlæg om sikkerhedssko regler for yderligere information.

Mangler din virksomhed arbejdstøj? Få det gennem jeres egen brandede B2B webshop hos Bacher

Hvis din virksomhed mangler arbejdstøj og tit køber nyt, kan I gennem Bacher få jeres helt egen brandede B2B webshop til arbejdstøj. Vi udvikler hele tiden vores IT-profil, og webshoppen bliver selvfølgelig ligeledes hele tiden opdateret med nye varer.

Fordele ved at have en onlineshop gennem Bacher:

Skræddersyet sortiment
Alle kunder får sin egen skræddersyede onlineshop, og ovenikøbet kan forskellige medarbejdere ligeledes have hver deres sortiment.

Unikt login til alle brugere
Alle brugere får hver deres login. På den måde kan nemt se, hvem der har købt hvad hvornår. Ligeledes kan man nemt opdele efter afdelinger, så man kan se, hvilke afdelinger der køber hvilke produkter.

Mindre arbejde
Hele idéen med onlineshoppen er, at det skal være nemmere og hurtigere for jer at bestille arbejdstøj lige efter jeres behov. På den måde er der også mere tid til det man er bedst til, og som giver sin egen virksomhed værdi.

Hvis I vil høre mere om muligheden for at jeres egen brandede B2B webshop, er I mere end velkomne til at kontakte os og høre mere.