Arbejdstøj med tanke på mennesker og miljø

Der findes ikke bæredygtigt arbejdstøj

Tekstilbranchen er den fjerde mest miljøbelastende og ressourcekrævende industri i verden. Det skyldes bl.a. at det kræver store mængder vand, kemikalier og energi, når tekstilerne skal produceres. Til produktion af bomuld bruges der betydelige mængder vand, polyester fremstilles af råolie, som er et fossilt brændstof, og uld kommer fra dyr, som udleder metangasser. Man kan derfor ikke betegne arbejdstøj som “bæredygtigt” eller “miljøvenligt, men der findes en række produkter, som er produceret med tanke på at efterlade et mindre negativt miljøaftryk end ved konventionel tekstilproduktion.

Tøjets levetid skal forlænges

Hos Bacher Work Wear er det vores mål at forlænge levetiden på vores kunders arbejdstøj, så vi udnytter vores ressourcer bedre, og udsætter behovet for ny miljøbelastende produktion. Vi rådgiver vores kunder til at købe kvalitet, så arbejdstøjet holder længere, og til at benytte vores genbrugsordninger når det kasseres.

Fremtidens arbejdstøj skal produceres og håndteres med særlig omtanke for mennesker og miljø

Vi har adgang til alle miljøcertificerede produkter, som findes på markedet, og vi samarbejder tæt med leverandører, for at sikre vores kunder et større udvalg af miljøcertificeret arbejdstøj. Samtidig er det vigtigt, at tøjet er sikkert for forbrugeren, og produceret under gode og trygge arbejdsforhold gennem hele forsyningskæden frem til slutproduktet. Endelig må produktionen ikke have negativ social eller miljømæssig påvirkning på det omkringliggende samfund.

Vores målsætning er at få adgang til et udvalg af arbejdsbeklædning, som er mærket med officielle miljømærker; f.eks. Svanemærket, EU-blomsten, eller tilsvarende. Desuden skal flere produkter have en miljøvaredeklaration (f.eks. EPD®), være fremstillet med genanvendte (og genanvendelige) materialer, være certificeret med OEKO-TEX® Standard 100, og være underlagt en anerkendt arbejdsmiljøcertificering, som beskytter de arbejdere, der håndterer tekstilerne frem til slutkunden. Vi har desuden forpligtet os til at udfase PFAS fra de produkter, som vi forhandler, der hvor disse kemikalier kan undværes, eller hvor der findes sikre alternativer.

Da vi ikke selv producerer tøjet, er vi afhængige af dialog og tæt samarbejde med vores leverandører og producenter. De skal sikre, at produktionen og produkterne lever op til mærkningernes krav, og de skal løbende kunne dokumentere og demonstrere, at kravene er opfyldt gennem hele værdikæden. Til tider kan det kræve en større omlægning af produktion og arbejdsgange, og dermed afsætning af ekstra ressourcer. Hos Bacher Work Wear ser vi dette som en vigtig og afgørende investering for tekstilbranchen, der samtidig gavner den sociale, miljømæssige og økonomiske bundlinje.


Kvalitet, sikkerhed og komfort

Kvalitet og slidstyrke er ensbetydende med holdbarhed, og jo mere vi kan forlænge tøjets levetid, og dermed udsætte behovet for ny produktion, des bedre er det for miljøet. Samtidigt skal arbejdsbeklædning leve op til høje standarder for sikkerhed, funktionalitet og komfort, så vores kunders medarbejdere får de mest optimale og sikre arbejdsforhold, der skaber tryghed og trivsel på arbejdspladsen. Når brugerne af tøjet er tilfredse med produktet, vil vi også se en mindre hyppig udskiftning af det arbejdstøj, som ellers er i god stand. Hos Bacher Work Wear går vi derfor ikke på kompromis med sikkerhed og kvalitet, når vi skal sammensætte et udbud af produkter, der kan bidrage til at reducere klimaaftrykket fra vores kunders tekstilindkøb.

PFAS skal udfases

Bacher Work Wear er medlem af ChemSec’s sammenslutning af virksomheder, som ønsker et EU-forbud mod PFAS i de produkter, hvor det kan undværes eller erstattes med sikre alternativer. Gennem ChemSec har vi forpligtet os til at kortlægge og udfase PFAS fra vores kunders sortiment. Dette gør vi gennem dialog og ved at stille krav til vores leverandører, som producerer tøjet.

PFAS er en stor gruppe menneskeskabte fluorstoffer, som er svære at nedbryde i miljøet og menneskekroppen. Over lang tid kan stofferne ophobe sig i kroppen og udgøre en sundhedsrisiko. PFAS bruges som imprægnering til at danne en beskyttende barriere på arbejdstøj, så tekstilerne effektivt afviser vand, smuds og kemikalier eller opnår varme- og flammehæmmende egenskaber. Indenfor arbejdsbeklædning er der ofte strenge krav til, at tøjet skal have sikkerhedscertificeringer eller opfylde særlige kvalitetskrav, som i dag kun kan opnås ved brug af PFAS.

Mange typer PFAS er i dag lovlige at benytte (f.eks. C6), mens typerne PFOS og PFOA (C8) er ulovlige. Vi deltager i partnerskaber og netværk med forskere og andre virksomheder fra ChemSec, hvor vi sammen søger at finde sikre alternativer til PFAS.

Læs om ChemSec’s PFAS-Movement: https://chemsec.org/pfas/pfas-movement-members/

OEKO-TEX® Standard 100

Vi forhandler et større udvalg af arbejdstøj, som er certificeret med OEKO-TEX® Standard 100, også kendt under navnet ”Tiltro til tekstiler”. Mærket er forbrugerens garanti for, at produkterne er fri for en række sundhedsskadelige kemikalier og farvestoffer. 

Se OEKO-TEX® liste over sundhedsskadelige stoffer der skal begrænses →

Læs mere om OEKO-TEX®   

Miljøvaredeklareret (EPD®arbejdstøj 

EPD® (Environmental Production Declaration) er en miljøvaredeklaration, der giver forbrugere adgang til verificeret dokumentation omkring det enkelte produkts totale miljø- og klimapåvirkning gennem hele dets livscyklus. Dette inkluderer bl.a. information omkring anvendte materialer, vand- og energiforbrug, ophobning af affald i produktionen, transport samt anvendelse og bortskaffelse af produktet. En EPD® skal ikke forstås som en certificering, der giver garanti for, at et produkt er miljøvenligt, men det er et vigtigt redskab, som gør det muligt, at dokumentere producenters påstande omkring et produkts miljømæssige aftryk. Således gør det indkøbsansvarlige i stand til at træffe mere oplyste og miljøbevidste valg, der kan mindske klimaaftrykket fra deres indkøb. Læs mere om EPD®   

Som en del af Bacher Work Wears sortiment kan vi tilbyde verdens første miljøvaredeklarerede EPD® arbejdstøj fra Fristads Green. Kollektionen er produceret med tanke på at sikre en minimal belastning af miljøet og er bl.a. fremstillet af genanvendte materialer, og med brug af vandbesparende farvemetoder i produktionen. Læs mere om Fristads Green-kollektionen  

Beregn miljøaftrykket fra Fristads EPD®-produkter her

Hvert EPD® produkt har sit eget registreringsnummer, som kan findes på produktsiden i Bacher Work Wears B2B webshop eller på producentens produktside. På https://environdec.com/ under EPD Library indtastes registreringsnummeret i søgefeltet ”filter”, hvorefter produktets dokumentation vil fremgå på siden.

 

Genanvendte materialer i arbejdstøj 

En vigtig del af tekstilbranchens miljø- og klimaindsats indebærer, at vi bliver bedre til at genanvende kasserede materialer i ny tøjproduktion. Produktion af tekstiler kræver et højt forbrug af energi, vand og kemikalier, hvilket gør det til den fjerde mest miljøbelastende aktivitet i verden. Ved f.eks. at genanvende tråden fra udtjente tekstiler i ny tøjproduktion, kan vi springe de mest ressourcekrævende og klimabelastende faser af produktionen over, og derved reducere CO2-aftrykket.   

Når det kommer til at fremstille arbejdstøj af genanvendte materialer, er der fortsat en række teknologiske begrænsninger, der gør det til en udfordring at opfylde de særlige krav, der er til arbejdsbeklædning. Derfor er det ofte nødvendigt at blande genanvendte materialer med nye materialer, således at produkterne opnår de rette egenskaber og den ønskede kvalitet. Ligeledes er det svært at genanvende arbejdstøj, da det ofte er tætvævet og fremstillet af blandingsfibre, som gør det svært at skille fibrene ad. Desuden er meget arbejdstøj imprægneret med kemi, som vil sprede sig i det nye materiale og derfor er uegnet til genanvendelse. Vi skal derfor satse på mere innovation og udvikling indenfor genanvendelse af tekstiler, før vi opnår den ønskede kvalitet og en tilstrækkelig miljøbesparelse.

Bacher Work Wear tilbyder arbejdstøj og fodtøj fremstillet med genanvendte materialer fra en række anerkendte mærker. F.eks. EPD®-kollektionen fra Fristads Green og Safety Light kollektionen fra Engel Workwear, som er fremstillet af 50% genanvendt PET-polyester fra bl.a. indsamlede brugte plastikflasker.
Læs mere om Engel Workwears Safety Light kollektion   

Gode og sikre arbejdsforhold i produktionen 

Hos Bacher Work Wear skal vi sikre, at vores produkter bliver produceret og håndteret under gode og sikre arbejdsforhold, og at alle basale menneskerettigheder bliver overholdt. En stor del af verdens tekstilproduktion finder sted i udviklingslande, hvor lovgivning omkring menneskerettigheder, arbejdsforhold og arbejdstagerrettigheder ofte er utilstrækkelig eller ikke bliver håndhævet. Samtidigt udfordrer den høje kompleksitet i de globale forsyningskæder vores mulighed for at opnå fuld kontrol over de forskellige produktionsfaser, som dækker mange lande og aktører, inkl. flere hundrede leverandører og underleverandører. 

SA8000 er den mest anerkendte internationale certificering for social ansvarlighed på arbejdspladsen. Standarden bygger på internationale konventioner, såsom FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og ILO’s konventioner, og skal garantere gode og sikre arbejdsforhold og arbejdsvilkår i produktionen. Læs mere om SA8000

Vi forhandler bl.a. arbejdstøj fra Mascot, hvor størstedelen af tøjet (79%) er produceret på Mascots egne SA8000-certificerede fabrikker i Vietnam og Laos. Læs mere om Mascots fabrikker og se deres SA8000 dokumentation

Vil du høre mere om Bacher Work Wears sortiment, ønsker du at samarbejde med os omkring certificeringer, eller har du input til processen, så er velkommen til at kontakte vores bæredygtighedschef Marie E. Budtz på e-mail: marie.budtz@bacher.com